dinsdag 19 januari 2016

Dissociatie

Wegzakken in een diepe vergetelheid. In een wereld waarin niets je kan raken of je pijn kan doen. Het is daar niet te warm of te koud en je hoeft daar helemaal niets. Je mag daar zijn wie je bent, alsof je teruggeworpen bent in jouw moeders schoot.  Je laat je meedrijven op wolken van zorgeloosheid. Je wilt hier eigenlijk niet meer weg..  Kon het zo maar voor eeuwig zijn...

Dan hoor je ineens in de verte je naam roepen... Heel zachtjes... Je wilt er niet aan toegeven. Je wilt de veilige wereld niet verlaten waar je nu in zit. Je probeert je vast te klampen aan de wolk waar je op zit. Nog meer flarden van woorden... "2016" "Bij GGZ" Woorden die je op dit moment iets moeten zeggen maar je nu niets mee kan. Dan opeens merk je dat iemand je zo vast heeft dat je diegene wel recht in de ogen aan moet kijken; om te ontsnappen naar je eigen wereld draai je jouw ogen weer weg. Weer hoor je je naam, maar je bent niet bij machte om te reageren. Dan opeens voel je iets heel kouds in je nek. Je ziet een tl verlichte kamer. Welkom in het hier en nu..Wat is dissociatie?

Dissociatie is een toestand waarin gedachten, emoties, waarnemingen, herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet oproepbaar zijn of minder samenhang vertonen. Het kan beschouwd worden als een overlevingsmechanisme wanneer de hersenen extreme stress signaleren. Wanneer dissociatie langdurig of permanent optreedt, is er meestal sprake van een dissociatieve stoornis.

In het gewone dagelijkse leven maakt ieder mens wel eens een of andere vorm van bewustzijnsverandering (dissociatie) mee. Een mens kan als het ware op twee sporen tegelijkertijd bezig zijn. Bepaalde handelingen kunnen herhaaldelijk en routinematig uitgevoerd worden alsof ze vanzelf gebeuren (bijvoorbeeld autorijden). Er is dan weinig bewuste aandacht nodig: een inwendige ‘automatische piloot’ lijkt het gedrag te sturen. Op een ander spoor kan je op hetzelfde moment bewuster aanwezig zijn: je aandacht en gevoel zijn daar meer bij betrokken, zoals bij het praten tegen een vriendin. Een paar voorbeelden van dissociatie als normaal verschijnsel:

Je wordt midden in de nacht plotseling wakker, en je bent even helemaal gedesoriënteerd: je weet niet waar en/ of wie je bent. Vrij snel besef je weer dat je in je eigen bed ligt.
Dagelijks rijd je dezelfde route van en naar je werk. Na een lange werkdag ben je op weg naar huis. Opeens ben je al bij het kruispunt in jouw straat: je schrikt, en beseft dat je je niet de hele rit kan herinneren.
Je zit op de bank te lezen en gaat helemaal op in het verhaal. Dan hoor je je vriend(in) zeggen: “Dit is al de derde keer dat ik vraag of je ook koffie wilt”. Je hebt de eerste twee keren echter helemaal niet gehoord.
Deze vorm van dissociatie bij onbewuste waarnemingen en automatische handelingen komt bij vrijwel iedereen wel eens voor. Onze hersenen moeten immers een keuze maken uit de enorme hoeveelheid informatie die op ons af komt, en moeten ‘kiezen’ wat de belangrijkste prikkels in onze omgeving zijn. Zonder deze selectieve aandacht zou de informatieverwerking en gedragssturing in ons brein meteen overladen worden.

Wanneer dissociatie langdurig, veelvuldig en belemmerend aanwezig is in iemands dagelijks leven, kan er sprake zijn van een dissociatieve stoornis.

Bron: caleidoscoop.nl

Ik dissocieer regelmatig. Als een onderwerp van gesprek voor mij te heftig wordt, keer ik in mijn eigen wereld. Het is dan heel moeilijk om mij terug te krijgen in het hier en nu. De één lukt dat ook beter dan de ander. Hieronder tips die voor mij werken als ik aan het dissociëren ben:

-Blijf rustig en raak niet in paniek
-Vertel wat je gaat doen
-Benoem dingen uit de omgeving
-Zeg de datum
-Herhaal mijn naam
-Vertel me als je me aan wil raken
-Als ik niet 'terug' kom, leg een koud washandje in mijn nek